• mykolazlesa

Santa šaman a muchomůrky

Pro začátek bych se chtěla omluvit všem, do jejichž domácností donáší dárky Ježíšek, Děda Mráz nebo Ježeček (obří ježek s pytlem dárků na zádech) či ostatní výkonní pracovníci vánočního úřadu. Tento článek bude věnovaný Santu Clausovi a jeho vztahu k muchomůrce červené.


Santa Claus - patron Vánoc, o kterém víme, že rozdává dárky především v Severní Americe. Ačkoliv je často jeho původ a typický bílo-červený kostým připisován reklamě na Coca-Colu ze 30. let minulého století, sahá jeho historie mnohem hlouběji. Svůj vzhled a zvyky Santa pravděpodobně získal díky básni Návštěva svatého Mikuláše z roku 1823, tedy o více než 100 let dříve.


V šedesátých letech minulého století se pak tu a tam objevují více či méně spekulativní příběhy o Santově původu v Sibiřských Šamanech užívajících muchomůrku červenou. Muchomůrka červená, jak je dnes již dobře známo, není houba až tak jedovatá, jako je halucinogenní. Všeobecně se také ví, že byla hojně užívána sibiřskými šamany a obyvateli k navozování změněných stavů vědomí.


Podle některých antropologů a etnomykologů se v době zimního slunovratu šamani oblékali do červených plášťů zdobených velkými bílými puntíky ( symbolizovali tak ztělesnění muchomůrky červené) a v černých botách ze sobí kůže pak vcházeli do vesnic, s pytlem plným klobouků sušené muchomůrky červené. Protože bylo všude plno sněhu, vcházeli do obydlí vesničanů (do jurt) otvorem ve střeše. Přinášely tak vesničanům dary v podobě moudrosti, kterou nabývali s konzumací těchto plodnic. Paralelu se Santou Clausem, který vchází domů komínem s pytlem plným dárků nelze přehlédnout. Ale zde podobnosti nekončí.


Santa Claus, stejně tak jako sibiřští šamané žije na severu. Po obloze se pohybuje ve voze taženém létajícími soby. Sobi rovněž konzumují muchomůrko červenou. Co myslíte, jsou Santovi sobi pod vlivem? Ne nadarmo se v anglicky mluvících zemích muchomůrka červená přezdívá fly agaric - létající houba. Podle některých zdrojů po požití muchomůrky sobi skutečně divoce poskakují.


Jsou tu i další asociace. Stejně tak jako nacházíme pod stromečkem na Vánoce dárky, nachází šaman pod stromem muchomůrky. Aby uživatelé muchomůrky červené eliminovali přítomné jedy, její plodnice suší. Je možné, že šamani sušili na větvích stromů plodnice muchomůrky červené a odtud vychází zvyk zdobit naše Vánoční stromečky?


Ať už je tento asociací plný příběh pravdivý nebo ne, pro mě osobně představuje něco jiného. Archetyp šamana vtělený do Santy Clause se vrací a vytváří tak most mezi tím, jak se svátky kolem zimního slunovratu slavily dříve a tím, jak se slaví dnes. Jako novodobý mýtus tak může posloužit k obnovování spirituálních rozměrů období Vánoc. Jiné spirituality, takové, která žije v souladu s přírodou a hledá ve světě okolo hlubší moudrost. Duch Vánoc, který je něco víc, než jen konzum a stres, který tyto svátky v dnešní době provází. Krásná je pro mě představa, že symbolem tohoto prolínání světů - a to v mnoha významech - je právě bytost z říše fungi - Muchomůrka červená.


Krásné, klidné a skutečné prožití Vánočních svátků - všem bytostem bez rozdílů - přeje Mykola. Z lesa.


Vánoční plecháček s etnomykologickým přesahem najdete v eshopu.


(poznámka: Poměr jedů a halucinogenních látek v muchomůrce červené je nevyzpytatelný a liší se také v závislosti na prostředí ve kterém se vyskytuje. Uvádí se, že v našich zeměpisných šířkách je muchomůrka spíše jedovatá, než halucinogenní a ke konzumaci se v žádném případě nedoporučuje. Neberte prosím můj článek ani jinou moji tvorbu v žádném případě jako pobídku k experimentování s jakýmikoli jedovatými či halucinogenními houbami.)


zdoje:

LETCHER, Andy. Magické houbičky: kulturní historie kouzelných hub. Praha: Volvox Globator, 2008. Muchomůrky bílé. ISBN 978-80-7207-691-8.


PETR, Jaroslav. Návštěva svatého Mikuláše. Český rozhlas, 2015. Online - https://plus.rozhlas.cz/navsteva-svateho-mikulase-6661409


ITANI, Mustapha. Santa and Magic Mushrooms

The Shamanic Origins of Christmas Traditions. 2018.

Online - https://medium.com/@mustaphahitani/santa-was-a-magic-mushroom-d3065b05e76f84 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše