• mykolazlesa

Hřib kovář a koloděj


Hřib kovář a hřib koloděj jsou velmi podpobné druhy hřibů, které bývají často zaměňovány jeden za druhý. Ne že by na tom záleželo na talíři. Oba jsou jedlé, avšak potřebují delší tepelnou úpravu, alespoň 30 minut. Za syrova jsou slabě jedovaté. V atlasech jsem narazila na krásnou pomůcku, jak od sebe hřiby odlišit.

Vlevo: Hřib kovář, vpravo: Hřib koloděj

Oba hřiby jsou na řezu modrající a mají zespodu červené ústí rourek. Podobné si jsou také načervenalou nohou. Otázka ale spíše zní, čím se liší.

Hlavní rozdíl je ve třeni (čti noha). Zatímco hřib koloděj (vpravo) má na třeni červenou síťku, hřib kovář (vlevo) má na třeni červené tečky. Pomůcka: Kovář kove, až lítají jiskřičky. Kovář má taky špinavější zástěru (tmavší klobouk) než koloděj.

Dále se hřiby od sebe liší dobou růstu a místem výskytu. Kovář začíná růst již v květnu a roste především v jehličnatých lesích. Koloděj začíná růst v červenci a preferuje listnaté stromy a vápenité podloží.

Nepozorný houbař by si potom mohl pokazit chuť sběrem hřibu kříště, který je nejedlý, hořký, nechutný a i jediný kousek vám může pokazit celé jídlo. Od obou hřibů se liší především tím, že ústí rourek (spodek klobouku) je žluté, nikoliv červené. Klobouk je celkově světlejší.

Riziko hrozí i u jedovatého Hřiba satana. Ten má však klobouk velice světlý, bílý až zašedlý.

Navíc je dosti vzácný a proto je také uvedený na červeném seznamu ohrožených druhů.

#atlas #houba