• mykolazlesa

Prastarý les, Přeměněný les


Prastarý les a přeměněný les, více než třicet let staré knihy biologa a ekologa Chrise Masera jsou stále aktuální. Vzhledem k narůstajícímu suchu, kůrovcovým (možná by bylo přesnější říkat monokulturovým) kalamitám, horku, úbytku diverzity (a taky houbaři, hub!) a erozi půdy, Maserovo poselství se potvzuje a také naplňuje.

Nevím, který den by byl lepší k napsaní zrovna takového příspěvku, než Den Země.

Víte, že právě prastarý les může být obrovským rezervoárem vody? Skutečně, mrtvé dřevo, prožírané dřevokaznými houbami a nejrůznějšími živočichy funguje jako taková dřevo - houba. Je schopné do sebe nasát neuvěřitelné množství vody. Až takový kus prožraného "mrtvého" dřeva v lese uvidíte - zkuste jej zmáčknout. Poteče z něj voda. Spadené mrtvé dřevo v přirozených lesích je nejen domovem milionů organismů, zásobárnou živin, ale také nádrží plnou vody. Vody, kterou tak zoufale potřebujeme udržet v naší krajině. Vody, která se v suchém, probraném stejnověkém a monokulturním porostu udrží opravdu špatně. Nejen že monokultura způsobuje sucho, ale také povodně.

Knihy líčí tyto problémy, a také zároveň nastiňují jejich řešení. Ponechání většího území lesům, do kterých člověk nezasahuje. Změna druhové skladby lesů. Šetrné kácení. I to jsou způsoby, jakými se můžeme pokusit napravit naše životní prostředí. Omezit sucho, kalamity, podpořit diverzitu v krajině, zamezit erozi půdy a také zásadně přispět k řešení klimatické změny díky obrovským klimatizacím poháněných tou nejčistší solární energií - díky lesům.

Kniha vyšla v Nakladatelství ABIES, které patří organizaci Lesoochranarské zoskupenie VLK, o kterých jste mohli na mém blogu také číst.

A jak můžete co nejvíce přispět k ochraně Prastarých lesů a k nové přeměně Přeměněných lesů? Podporujte neziskovky, které tlačí na politiky a snaží se prosazovat zdravé lesní zákony. U nás například Hnutí DUHA a jejich program Příroda a lesy. Na Slovensku pak již zmíněné Lesoochranárské zoskupenie VLK, či iniciativa My sme les.

Přispět můžete finančním darem, dobrovolnictvím, sbíráním podpisů na petice, nebo prostě tak, že se budete o jejich činnost zajímat a sledovat ji na třeba sociálních sítích.

A hlavně si přečtěte knihy Přeměněný a Prastarý les, ať si můžete udělat vlastní úsudek.

Mykola