• mykolazlesa

O VLCÍCH Z VÝCHODNÍHO SLOVENSKA


řeč nebude ani tak o vlcích, jako spíše o lidech, o skupině lidí. Lesoochranárské Zoskupenie VLK /dále jen LZ VLK) je slovenská nezisková organizace, která se zabývá ochranou přirozených procesů v lese, ochranou divokých šelem a starých lesů. Orgnizace má jen pár zaměstnanců, asi šest set členů a na čtyři tisíce podporovatelů a sídlí na východním Slovensku, svoje "kmeny" má však po celém území Slovenska.

Les není jen bydlištěm mnoha vzácných či méně vzácných druhů. Je to komlikovaná síť vztahů a procesů, které se neustále vyvíjí, a právě tyto procesy LZ VLK chránit, například vytvářením bezzásahových přírodních rezervací, kde si příroda může dělat co sama uzná za vhodné. Tato "vlčí" vize se nazývá Evolučné lesy, a více si o problematice můžete přečíst zde. S touto vizí se LZ VLK podařilo vytvořit několik bezzásahových rezervací, a jejich cílem je prosazení bezzásahového režimu pro pět procent území lesů slovenska. Jde o vytvoření souvislého území, které by umožnilo i nerušený pohyb oblíbených charismatických velkých šelem, které si představujeme při slově divočina - vlků, rysů, divokých koček, medvědů... V souvislosti s divokými šelmami je třeba zmínit, že prací VLKa je také demýtizace zlých vlastností těchto šelem. Například vlk (a nejen on), je zvíře velice plaché, a pravděpodobnost, že by napadl člověka je v podstatě žádná. Náčelník LZ VLK s oblibou říká, že jediný případ, kdy vlk snědl člověka je v pohádce o červené karkulce. Není třeba se vlka bát. Pokud si zachováme chladnou hlavu a nebudeme se chovat agresivně, není třeba se bát ani medvědů. LZ VLK soustavně pracuje na snižování kvot pro odstřel vlků a bojuje za jeho celoroční ochranu na slovensku (jinde v evropě je totiž vlk dávno zvířetem chráněným). Snaží se také o změnu legislativy v souvislosti s odstřelem medvědů, aby nedocházelo k jejich plošnému odstřelu v rámci kvot, ale aby byly zabíjeni pouze skutečně problematičtí medvědi.

Pokud Vás zajímá, jak tuto organizaci jednoduše podporovat, je tu pro Vás "77 korunáčka".

Jde o to, že organizaci posíláte měsíčně 77 korun trvalým příkazem. Může jít o částku menší i vyšší. Pro LZ VLK znamená podpora 77 korunáčkou stabilní příjem, který je důležitý pro udržení jejich činnosti v chodu. Všem, co se rozhodnou VLKy podpořit upřímně děkuji, za sebe, za lesy, za šelmy, za všechny nenápadné tvory, a za svobodnou přírodu.

#Kultúra